TERMENI ŞI CONDIŢII

a. Accesul la conţinutul online al site-ului www.kromania.ro este liber.