Şocant. Pisica din azilul de bătrâni care a prezis moartea a peste 50 de pacienţi

De-a lungul veacurilor, asupra pi­sicilor au planat diverse superstiţii. Unele dintre ele par însă să aibă capacitatea de a presimţi moartea oamenilor.

În ciuda studiilor asupra pisicii, cercetătorii nu au reuşit, deocamdată, să explice prin ce abilitate spe­cială reuşesc micile feline să anticipeze fel de fel de evenimente legate de stăpânii lor.

În mod uluitor, pisicile presimt pericolul, preves­tindu-şi stăpânii, sau prevăd apropierea morţii aces­tora. Cu câţiva ani în urmă, David Dosa, medic specialist în geriatrie la o casă de bătrâni din Rhode Island, Statele Unite, a publicat un articol, într-un ziar, în care po­vestea despre Oscar, o pisică ce fusese adoptată de an­gajaţii azilului şi care era ca­pabilă să prevadă moar­tea pacienţilor.

Ziua întreagă, ea se plimba pe culoa­rele azilului, intrând din salon în salon, dar rămânând alături doar de pacienţii cărora li se apropia sfârşitul. Medicii au încercat în câteva rânduri să o alunge, sco­ţând-o afară, dar Oscar, spre uimirea tuturor, nu se dădea bătută ni­ciodată, zbătându-se să ajungă înapoi, lângă mu­ribund.

Intrigate, asistentele l-au supus în cele din urmă pe Oscar unui „experiment”. „Pisica a fost luată şi aşezată pe patul unui bătrân despre care credeam că va muri în scurt timp. Dar imediat, Oscar s-a ridicat, a zbughit-o din salon şi s-a dus ţintă la patul unui alt pacient.

Câteva ore mai târziu, am descoperit că pisica ştiuse mai bine decât noi cine urma să moară. Pacientul lângă care stătuse ziua întreagă a murit în acea seară, pe când primul a mai trăit câteva zile”, povestea doctorul Dosa.

„Nu poate fi vorba de nicio coincidenţă, căci Oscar a prezis cu precizie moartea a peste 50 de pacienţi. În azil mai tră­iesc încă alte cinci pisici, însă niciuna din ele nu şi-a manifestat vreodată o ase­me­nea abilitate. Nu pot să ofer o ex­plicaţie pentru acest straniu fenomen! Sin­gura ipoteză la care mă pot gândi este aceea că pisica, cu sim­ţul ei ol­factiv foarte dez­­voltat, ar putea să per­cea­pă mirosul eliberat de ce­lule în momentul morţii. Dar ui­mitor este că Oscar ştie chiar cu câteva ore înainte că omul urmează să moară”, a spus medicul, potrivit Formula As.

Precizia cu care Oscar prevesteşte moartea i-a con­vins pe angajaţii azilu­lui să adopte un protocol neobiş­nuit: de îndată ce îl desco­peră stând de „ve­ghe” lângă un muribund, îi anunţă pe membrii familiei de sfârşitul iminent al acestuia.

De-a lungul veacurilor, asupra pi­sicilor au planat diverse superstiţii, une­le de bun augur, altele, din con­tră, aducătoare de nă­pas­te. De pil­dă, conform cre­din­ţelor popu­lare irlandeze, da­că o pisică îţi taie calea în lumina lunii, asta în­seamnă moar­te iminentă. Mai ales pisica neagră este consi­de­ra­tă aducătoare de ghinion.

Mai puţin în Anglia, unde până şi regele Charles Magnul a avut o pisică nea­gră, despre care susţinea că îi poartă noroc, fiind convins că ea este „stră­jerul” vieţii sale.

Convin­ge­rea sa era atât de neclin­tită, încât monarhul britanic a poruncit ca pisica să fie păzită zi şi noapte, ca nu cumva să fugă sau să pă­ţească vreo nenorocire. Coin­cidenţă sau nu, a doua zi după ce pisica a murit, re­gele a fost arestat şi, în 29 ianua­rie 1649, a fost decapitat.

Adaugă părerea ta

Comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here