DMCA Politica drepturilor de autor | DMCA Copyright Policy

Raportare Încălcarea drepturilor de autor

  • O semnătură fizică sau electronică a unei persoane autorizate să acționeze în numele proprietarului unui drept exclusiv pretins a fi încălcat.

  • Identificarea lucrării cu drepturi de autor care a pretins că au fost încălcate, sau, în cazul în care mai multe drepturi de autor pe un singur site online, sunt acoperite de o singură notificare, o listă reprezentativă a acestor lucrări la site-ul respectiv.

  • Identificarea materialului care se pretinde că încalcă sau să facă obiectul activității de încălcare și care urmează să fie eliminate sau accesul la care urmează să fie dezactivat și informații suficiente pentru a permite furnizorului de servicii să localizeze materialul. Furnizarea de URL-uri este cel mai bun mod de a ne ajuta să localizeze rapid conținut.

  • Informații suficiente pentru a permite furnizorului de servicii să contacteze partea reclamantă, cum ar fi adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail la care partea reclamantă poate fi contactat.

  • O declarație că partea reclamantă are o bună credință că utilizarea materialului în maniera reclamată nu este autorizată de deținătorul drepturilor de autor, agentul său, sau de lege.

  • O declarație că informațiile din notificare sunt exacte, și sub pedeapsa de sperjur, că partea reclamantă este autorizată să acționeze în numele proprietarului unui drept exclusiv pretins a fi încălcat.